กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2559       อ่านต่อ..

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานขนส่ง อัตราเงินเดือน :    13,800 บาท ประเภ อ่านต่อ..

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน 20 ตำแหน่ง 181 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทํางาน  20 ตำแหน่ง 181 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ..

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการประจำสำนักงาน รับสมัครตั้งแต่ 20 – 24 มิถุนายน 2559

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการประจำสำนักงาน รับสมัครตั้งแต่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ..

กรมประมง เปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 17 มิ.ย. – 7 ก.ค. 59

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 1.ตำแหน่ง อ่านต่อ..

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พลขับรถ จำนวน 29 อัตรา 2. เสมียน จำนวน 18 อัตรา 3. ช่างยานย อ่านต่อ..

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 1041 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบ อ่านต่อ..

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.หน่ง :    วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :    19,500 บาท ประเภท :    วิชาชี อ่านต่อ..

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา จํานวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจํา จํานวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559   รายละเอียดเ อ่านต่อ..